Installera Serp Tracker

Posted by admin on April 01, 2016
Uncategorized

En serp tracker analyserar dina sökord och ser till att du använder rätt typer av sökord. Du får information om vilka sökord som inte fungerar för dig och därför kan du byta ut dem. Sedan kan du direkt se var dina besökare kommer ifrån och hur de har hittat till din hemsida, det vill säga om de har gått in direkt på din hemsida eller om de har sökt sig till den och i så fall vilka sökord som de har använt sig av. Därför ska du ta hem en serp tracker redan nu, så att du får en insikt i hur det egentligen ser ut.

No comments yet.

Leave a comment

WP_Big_City